Skoči na sadržaj

GDPR: opća uredba o zaštiti podataka

Vodič je stariji od 2 godine i možda nije u potpunosti aktualan.

Prijavite grešku u vodiču

Nakon gotovo 4 godine opsežnih pregovora, Europski Parlament i Vijeće EU postigli su dogovor o novim EU pravilima o zaštiti podataka - Uredba o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća Uredba o zaštiti podataka).

GDPR: opća uredba o zaštiti podataka
Photo credits: Unsplash

Uredba je stupila na snagu 24. svibnja 2016., a primjenjivat će se izravno u svim državama članicama EU od 25. svibnja 2018.

Cilj Uredbe: pružiti kontrolu građanima nad njihovim osobnim podacima i stvoriti visoku i ujednačenu razinu zaštite podataka u Europskoj Uniji.

Zašto Opća Uredba: brz tehnološki razvoj u posljednja dva desetljeća stvorio je nove izazove za zaštitu osobnih podataka.

•tehnološkim razvojem i novim načinima obrade osobnih podataka,  postalo  je nužno  donošenje  novog instrumenta koji  će  osigurati  zaštitu  prava  i  temeljnih sloboda pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka

•razvojem  digitalnog  doba,  koje  uključuje  pojavu društvenih mreža i mobilnih aplikacija (pametni telefoni,  društvene  mreže,  mobilne  aplikacije  i  sl.), ubrzao  se protok informacija koje sadrže i osobne podatke

•nastale  promjene  razultirale  su  donošenjem  novog propisa  koji  osigurava  ujednačeno  i  jednoobrazno postupanje u svim državama članicama po  pitanju zaštite  osobnih  podataka,  što  će  za  posljedicu  imati  jednostavniju i jednaku zaštitu prava svih pojedinaca u Europskoj uniji

Bolja zaštita vaših osobnih podataka

Veći nadzor i stvarna  kontrola nad  osobnim podacima

Lakši pristup svojim podacima – moći  će se informirati na jasan i razumljiv način o tome kako i u koju svrhu se obrađuju njihovi podaci

„Pravo na zaborav” – kada ispitanik više ne želi da se njegovi  osobni  podaci  obrađuju  i  uz  uvjet  da  ne postoje zakoniti razlozi za njihovo zadržavanje, moći će zatražiti od poslovnih subjekata i drugih njihovo brisanje

•Pravo znati koliko dugo se osobni podaci čuvaju

•Pravo tražiti ispravljanje, brisanje ili podnijeti pritužbu. Pravo  na  prijenos  osobnih  podataka (eng.  data portability) – čime se želi postići lakši prijenos osobnih podataka  ukoliko  korisnik  želi  promijeniti  davatelja usluge

•Ispitanik ne smije biti predmet bilo kakvih mjera koje su  proizašle  na  temelju  profiliranja,  analize  ili  predviđanja  učinjenih automatskim sredstvima obrade (npr.  procjena  osobnih  sklonosti,  zdravlja, navika…)

Djeca  su  prepoznata  kao  osobito  ranjiva  skupina jer često nisu svjesni opasnosti kojima se izlažu kada odaju svoje osobne podatke. Upravo zbog toga djeca će moći koristiti usluge informacijskog društva uz privolu roditelja (zakonskog skrbnika) ili uz vlastitu privolu, ako imaju više od  16 godina, a države članice mogu propisati dobnu granicu do 13 godina

Ucionica.net i Dobar dan informatika vam stoje na raspolaganju u svezi usklađivanja s novom Uredbom.

EDUKATIVNI FILM “Tko se to šali s mojim podacima?” možete pogledati u nastavku.

Jasnije tumačenje pristanka (privola) na obradu osobnih podataka

•Uredba  određuje „jasan i pozitivan   pristanak“ (opt-in) kao preduvjet prikupljanja i obrade osobnih podataka  ispitanika tj. ispitanik treba eksplicitno dati svoj pristanak za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka

Ispitanik ima pravo usprotiviti se daljnjoj obradi podataka osobito kada se radi o direktnom marketingu

•Poslovni subjekti i druge organizacije koje prikupljaju i obrađuju osobne podatke trebat će na vrijeme i bez odlaganja jasno  upozoriti  korisnike ako se njihovi podaci izgube ili ako netko neovlašteno pristupi osobnim podacima

•ne pridržavanjem europskih propisa izložit će se novčanim kaznama do čak 20 milijuna eura ili 4% globalnog prometa

Opća Uredba o zaštiti podataka

Agencija za zaštitu osobnih podataka je ovlaštena za nadzor primjene Uredbe i osiguravanje primjene njezinih odredaba.

Ako smatrate da vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka možete se obratiti nacionalnom tijelu za zaštitu osobnih podataka neovisno o tome u kojoj zemlji se nalazi organizacija koja obrađuje vaše podatke.

Kontakti:
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva 14
10 000 Zagreb
tel: 01/4609-000
e-mail: azop@azop.hr
fax: 01/4609-099
web: azop@azop.hr

Nadamo se da je ovaj vodič koristio. Ako imate pitanja, možete nam se obratiti putem formulara pitajte učitelja

Komentirajte prvi