Tema: taskbar

Kako prikazati nazive otvorenih progama u Win 7?

Kako prikazati nazive otvorenih progama u Win 7?

Kako smo u ranijim verzijama Windows operativnih sustava poput Viste i XP navikli da uz ikonu programa u taskbaru piše i ime,…

Objavio: , 30.10.2010
Kategorija: Operativni sustavi