Tema: html

Uvod u HTML

Uvod u HTML

HTML (HyperText Markup Language) je jezik koji omogućuje da web funkcionira. Razumije ga svako računalo u svijetu. Pročitajte ovaj tutorijal ukoliko se…

Objavio: , 27.12.2009
Tagovi: ,
Kategorija: Programiranje