Skoči na sadržaj

Povrat poreza: kako ispuniti poreznu prijavu u 2020.

Vodič je stariji od 2 godine i možda nije u potpunosti aktualan.

Prijavite grešku u vodiču

Prijava poreza na dohodak je najčešće obvezna do 28.02. tekuće godine za prethodnu godinu pa će tako rok za podnošenje prijave poreza na dohodak (DOH obrasca) u 2020. godini biti do 29.02.2020. (2020. je prijestupna) za 2019. godinu. Obrazac ZPP-DOH se predaje do 29.02. i moguće je predati ga putem sustava e-Građani.

Povrat poreza: kako ispuniti poreznu prijavu u 2020.

U nastavku pokazujemo kako ispuniti poreznu prijavu odnosno DOH obrazac, stranicu po stranicu.

Obrazac u Excelu u ovom trenutku nije objavljen za 2020., samo pdf, međutim RRiF ga je dosada uvijek objavljivao pa pokušajte provjeriti i na njihovim stranicama.

Polja koja trebate ispuniti su označena svijetlo zelenom bojom (Excel varijanta), a neka od tih polja podrazumijevaju padajuće izbornike iz kojih ćete izabrati moguću vrijednost. Sva ostala polja su “zaključana” te ih nije moguće mijenjati, a izračunavaju se automatski.

Točke 1.4. i 1.6. zaokružite olovkom nakon što ste obrazac ispunili na računalu i isprintali ga (nemojte zaboraviti).

DOH obrazac - 1. stranica

Popunite opće podatke: ime i prezime te ime roditelja, adresu, zatim upišite broj telefona i email adresu te OIB. Kad ćete printati ispunjeni obrazac, zaokružit ćete NE ako ne spadate u potpomognuta područja jedinica lokalne samouprave I. skupine po stupnju razvijenosti te isto tako DA ako spadate u potpomognuta područja i/ili Grad Vukovar.

Upišite eventualne izmjene prebivališta ili boravišta tokom godine, a ako ih niste mijenjali ostavite prazno.

Ako ste invalid ili invalid domovinskog rata, upišite razdoblje, vrstu i zaokružite oznaku.

U točku 1.7. upisujete broj računa (IBAN) i u kojoj banci je otvoren (primjerice Zagrebačka banka d.d., Zagreb). Slijedi navođenje opunomoćenika ako postoji, ako ne – ostavljate prazno.

Sljedeća stavka su podaci o uzdržavanim članovima uže obitelji pa navedite tražene podatke (primjerice ime i prezime sina i kćeri, njihov OIB, razdoblje npr. 01.01.2019.-31.1.2019.).

U točku 3 upisujete podatke ukoliko ste sami plaćali doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu te iznos, a pod darovanja navodite “donacije” koje ste uplaćivali u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiro račun u primjerice humanitarne, kulturne, obrazovne, zdravstvene, znanstvene, športske i vjerske svrhe poput primjerice udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima.

DOH obrazac - 2. stranica

Na drugoj stranici upisujete podatke o dohotku od nesamostalnog rada – plaćama i mirovinama.

Primaoci plaće ispunjavaju točku 4.1.1. (Vukovar i ostala potpomognuta područja točku 4.1.2., za one koji ostvaruju plaću u inozemstvu vrijedi i polje pod točkom 4.1.3.), a za ispunjenje vam je potreban IP obrazac. IP obrazac vam treba uručiti poslodavac, odnosno isplatitelj plaće.

Iznose upisujete u kunama i lipama.

DOH obrazac - 3. stranica

Točku 4.1.4. ispunjavaju oni koji su ostvarivali plaću iz inozemstva za vrijeme boravka na potpomognutim područjima i/ili Gradu Vukovaru (sve što vas se ne tiče ostavljate prazno).

Točku 4.1.5. ispunjavaju umirovljenici s podacima o ostvarenim iznosima mirovine u tuzemstvu, a te podatke ćete pronaći na IP obrascima i potvrdama isplatitelja (poput Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Točku 4.1.6. ispunjavaju osobe koje su za prethodnu godinu ostvarili mirovinu u inozemstvu, a potrebne podatke ćete pronaći na potvrdama isplatitelja i rješenjima Porezne uprave.

Točka 4.1.7. se automatski izračunava ako koristite Excel obrazac.

Točku 4.1.8. ispunjavaju oni koji ostvaruju plaće i mirovine na koje se ne plaća porez na dohodak razmjerno stupnju invalidnosti hrvatskog ratnog vojnog invalida.

DOH obrazac - 4. stranica

Četvrta stranica (4.2.1.) se odnosi na drugi tuzemni dohodak koji ubraja primjerice primitke članova skupština i nadzornih odbora, autorske naknade, primitke u naravi, naknade umjetnika i kulturnih djelatnika za isporučeno umjetničko djelo, primitaka profesionalnih novinara, umjetnika i sportaša i sl.

Točku 4.2.2. ispunjavaju oni koji ostvaruju dohodak u inozemstvu, a podatke o iznosima i državama izvora će pronaći na potvrdama isplatitelja.

Polje 4.2.3. se automatski izračunava (u Excelu).

DOH obrazac - 5. stranica

Peta stranica se odnosi na samostalne djelatnosti, slobodna zanimanja, poljoprivrednike, obrtnike i sl.

Na vrhu stranice upisujete OIB poreznog obveznika.

Dohodak od samostalne djelatnosti se utvrđuje na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija.

DOH obrazac - 6. stranica

Šesta stranica se odnosi na obračun doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti i upisuju se razdoblja obavljanja samostalne djelatnosti, broj mjeseci te iznosi doprinosa.

DOH obrazac - 7. stranica

Na sedmoj stranici ćete na vrhu vidjeti zbrojeni sav ranije navedeni dohodak te iznos uplaćenih poreza i prireza.

Dalje upisujete podatke o olakšicama, oslobođenjima i poticajima te popis priloženih dokumenata.

Ako imate napomene, dopišite ih, upišite datum i potpišite dokument.

DOH obrazac Excel - 8. i 9. stranica

Ako ispunjavate DOH obrazac u Excelu, imate na raspolaganju 8. i 9. stranicu koje su Prilog UPO. Na 9. stranici će vam se automatski izračunati ono što će Porezna obračunati kad zaprimi vašu prijavu.

Automatski će vam se izračunati iznos poreza i odgovoriti vam na pitanje imate li pravo na povrat poreza koji će vam država vratiti jer ste ga preplatili ili pak trebate uplatiti neki iznos.

Važno je napomenuti kako je ovaj izračun informativne prirode.

Obrasce za prijavu poreza na dohodak možete preuzeti u Excelu i većinski ispuniti na računalu, ili u pdf-u pa ispunjavati ručno.

Nadamo se da je ovaj vodič koristio. Ako imate pitanja, možete nam se obratiti putem formulara pitajte učitelja

Komentirajte prvi