Skoči na sadržaj

Kako prijaviti prijevaru na fondovima EU

Vodič je stariji od 2 godine i možda nije u potpunosti aktualan.

Prijavite grešku u vodiču

OLAF, Europski ured za borbu protiv prijevara i nedjela vezanih za EU fondove pri Europskoj komisiji, omogućava prijavu svih nedjela vezanih za novac EU fondova. U nastavku pojašnjavamo kako podnijeti prijavu kad smatramo da je počinjena prijevara ili je došlo do nepravilnosti prilikom obrade zahtjeva i dodjele sredstava EU fondova.

Kako prijaviti prijevaru na fondovima EU

Što OLAF smatra prijevarom

Prijevara je namjerni čin obmane namijenjen osobnoj dobiti ili nanošenje štete drugoj strani.

Nepravilnost je pak čin koji nije u skladu s pravilima EU-a i koji ima potencijalno negativan utjecaj na financijske interese EU-a, ali koji može biti rezultat stvarnih pogrešaka koje su počinili i korisnici koji traže sredstva i tijela odgovorna za plaćanje. Međutim, ako i kada je nepravilnost počinjena namjerno, ona se smatra prijevarom.

Što možemo prijaviti OLAF-u

OLAF-u možemo prijaviti, odnosno oni mogu istražiti navode o:

  • prijevarama ili drugim ozbiljnim nepravilnostima s potencijalnim negativnim učinkom na javna sredstva EU-a (prihodi, rashodi ili imovina EU-a u posjedu institucija EU-a)
  • ozbiljno nedolično ponašanje članova ili osoblja institucija i tijela EU-a

Prijava može biti u potpunosti anonimna, ali i ne mora.

Izvor.

Kako prijaviti OLAF-u

  1. Prijaviti možete anonimno na hrvatskom jeziku putem Sustava obavješćivanja o prijevarama, s osiguranim prijenosom dokaznih dokumenata klikom na Go to Fraud Notification System (FNS).
  2. Također, prijavu možete podnijeti online putem web-forme klikom na Go to webform, ali uzmite u obzir kako ova vrsta prijave nije anonimna te ne pruža opciju dostave dokumenata.
  3. I treći način prijave je putem pošte na adresu: European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF), 1049 Brussels, Belgium.

Nadamo se da je ovaj vodič koristio. Ako imate pitanja, možete nam se obratiti putem formulara pitajte učitelja

Komentirajte prvi