Skoči na sadržaj

Kako instalirati Linux aplikaciju Conky?

Vodič je stariji od 2 godine i možda nije u potpunosti aktualan.

Prijavite grešku u vodiču

U ovome vodiču ćemo proći kroz instalaciju besplatne Linux aplikacije Conky koja služi kao informativni nadzor cijelog računala. Aplikacija Conky je licencirana pod GPLom, a koristi se isključivo na Linux operativnom sustavu kao i na BSDu. Ovisno o konfiguraciji, aplikacija može prikazati opterećenost procesora, memorije, informacije o HDDu, mrežni promet i mali milijun drugih informacija.

Kako instalirati Linux aplikaciju Conky?
Photo credits: Kaboompics

Kako biste instalirali aplikaciju Conky, pratite sljedeće korake:

1. korak

Instalaciju započinjemo unosom sljedeće naredbe:

sudo apt-get install conky

Zatim upišite Vašu lozinku i na pitanje “Do you want to continue? (Želite li nastaviti)” odgovorite potvrdno tj. upišite “Y” i odaberite Enter za nastavak. Instalacija će potrajati svega nekoliko sekundi! Conky dolazi već konfiguriran i pokrenut ćete ga s naredbom “conky -a top_right” (bez znakova navoda!), ali nije baš ugodan oku kao što možete vidjeti na slici.

2. korak

Kako bi dobili aplikaciju po našem ukusu izmijenit ćemo postojeću conky.conf datoteku, ali prije toga potrebno je ugasiti već pokrenuti Conky. Gašenje aplikacije ćemo postići unošenjem sljedeće naredbe u terminal:

killall conky

Conky se smješta u /etc/conky/,  a u njemu se nalaze conky.conf i conky_no_x11.conf datoteke.

 

3. korak

Ulazak u Conky direktorij, koji se nalazi na lokaciji /etc/conky, postižemo pomoću naredbe cd/etc/conky.

4. korak

Uređujemo conky.conf datoteku naredbom sudo gedit conky.conf nakon koje nam se otvara conky.conf datoteka čiji sadržaj brišemo te na principu copy/paste unosimo našu konfiguraciju i spremamo promjene. Ukoliko nemate Gedit tekst editor, instalirajte ga naredbom sudo apt-get install gedit.

Konfiguracija koju je potrebno unijeti:

# Use Xft?
use_xft yes
xftfont DejaVu Sans:size=8
xftalpha 0.8
text_buffer_size 2048

# Update interval in seconds
update_interval 4

# This is the number of times Conky will update before quitting.
# Set to zero to run forever.
total_run_times 0

# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_type normal
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

# Minimum size of text area
minimum_size 180 0
#maximum_width 200

# Draw shades?
draw_shades no

# Draw outlines?
draw_outline no

# Draw borders around text
draw_borders no

# Stippled borders?
stippled_borders 0

# border margins
border_margin 5

# border width
border_width 1

# Default colors and also border colors
default_color grey
#default_shade_color black
#default_outline_color grey
own_window_colour grey

# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right

# Gap between borders of screen and text
# same thing as passing -x at command line
gap_x 35
gap_y 35

# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes

# set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no

# number of cpu samples to average
# set to 1 to disable averaging
cpu_avg_samples 2

# number of net samples to average
# set to 1 to disable averaging
net_avg_samples 2

# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale yes

# Add spaces to keep things from moving about?  This only affects certain objects.
use_spacer none

TEXT
SISTEM ${hr 2}
${alignc 17}${font Arial Black:size=16}n0di${font}
${voffset 2}${font StyleBats:size=16}${font}   Kernel:  ${alignr}${kernel}
${font StyleBats:size=16}${font}   CPU1: ${cpu cpu1}% ${alignr}${cpubar cpu1 8,60}
${font StyleBats:size=16}${font}   CPU2: ${cpu cpu2}% ${alignr}${cpubar cpu2 8,60}
${font StyleBats:size=16}${font}   RAM: $memperc% ${alignr}${membar 8,60}
${font StyleBats:size=16}${font}   SWAP: $swapperc% ${alignr}${swapbar 8,60}
${font StyleBats:size=16}${font}   Uptime: ${alignr}${uptime}

DATUM ${hr 2}
${alignc 17}${font Arial Black:size=16}${time %H:%M}${font}
${alignc}${time %A %d %B %Y}

HD ${hr 2}
${voffset 4}${font Pie charts for maps:size=14}${font}   ${voffset -5}Root:
${voffset 4}${fs_used /}/${fs_size /} ${alignr}${fs_bar 8,60 /}
${font Pie charts for maps:size=14}${font}   ${voffset -5}Home:
${voffset 4}${fs_used /home}/${fs_size /home} ${alignr}${fs_bar 8,60 /home}

MREZA ${hr 2}
${if_existing /proc/net/route wlan0}
${voffset -6}${font PizzaDude Bullets:size=14}${font}   Up: ${upspeed wlan0} kb/s ${alignr}${upspeedgraph wlan0 8,60 BEBEBE BEBEBE}
${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}${font}   Down: ${downspeed wlan0} kb/s ${alignr}${downspeedgraph wlan0 8,60 BEBEBE BEBEBE}
${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}${font}   Upload: ${alignr}${totalup wlan0}
${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}${font}   Download: ${alignr}${totaldown wlan0}
${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}${font}   Signal: ${wireless_link_qual wlan0}% ${alignr}${wireless_link_bar 8,60 wlan0}
${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}${font}   Local Ip: ${alignr}${addr wlan0}
${else}${if_existing /proc/net/route eth0}
${voffset -6}${font PizzaDude Bullets:size=14}${font}   Up: ${upspeed eth0} kb/s ${alignr}${upspeedgraph eth0 8,60 789E2D A7CC5C}
${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}${font}   Down: ${downspeed eth0} kb/s ${alignr}${downspeedgraph eth0 8,60 789E2D A7CC5C}
${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}${font}   Upload: ${alignr}${totalup eth0}
${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}${font}   Download: ${alignr}${totaldown eth0}
${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}${font}   Local Ip: ${alignr}${addr eth0}
${endif}${else}${if_existing /proc/net/route eth1}
${voffset -6}${font PizzaDude Bullets:size=14}${font}   Up: ${upspeed eth1} kb/s ${alignr}${upspeedgraph eth1 8,60 789E2D A7CC5C}
${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}${font}   Down: ${downspeed eth1} kb/s ${alignr}${downspeedgraph eth1 8,60 789E2D A7CC5C}
${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}${font}   Upload: ${alignr}${totalup eth1}
${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}${font}   Download: ${alignr}${totaldown eth1}
${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}${font}   Local Ip: ${alignr}${addr eth1}
${endif}${else}
${font PizzaDude Bullets:size=14}4${font}   Network Unavailable
${endif}

PROCESI ${hr 2}
NAME $alignr PID    CPU
${top name 1} $alignr ${top pid 1} ${top cpu 1}
${top name 2} $alignr ${top pid 2} ${top cpu 2}
${top name 3} $alignr ${top pid 3} ${top cpu 3}
${top name 4} $alignr ${top pid 4} ${top cpu 4}
${top name 5} $alignr ${top pid 5} ${top cpu 5}
${top name 6} $alignr ${top pid 6} ${top cpu 6}
${top name 7} $alignr ${top pid 7} ${top cpu 7}
${top name 8} $alignr ${top pid 8} ${top cpu 8}

5. korak

Nakon uspješne izmjene konfiguracijske datoteke, izmjene možete vidjeti ponovnim pokretanjem Conkya naredbom conky -a top_right

 

Zahvaljujemo se autoru Dini Naniću na pisanju ovog vodiča.

 

Nadamo se da je ovaj vodič koristio. Ako imate pitanja, možete nam se obratiti putem formulara pitajte učitelja

Komentirajte prvi