Skoči na sadržaj

Jedna kartica teksta ima 1500-1800 znakova. U broj znakova ulaze svi znakovi, uključujući interpunkcije i razmake.