Skoči na sadržaj

Broj policije je 192 (prije: 92), a jedinstveni broj EU-a za hitne slučajeve je 112.