Skoči na sadržaj

Kako odgovoriti na komentare na Instagramu

Vodič je stariji od 2 godine i možda nije u potpunosti aktualan.

Prijavite grešku u vodiču

Komentiranje na Instagramu nije isto kao odgovaranje na komentar (Reply). Pokazat ćemo vam gdje odgovarate na komentar kako bi ga druga strana vidjela, odnosno u koje polje upisujete komentar i kako se to prikazuje drugoj strani.

Kako odgovoriti na komentare na Instagramu

Komentar na objavi odnosno postu i odgovor na komentar na postu su dvije različite stvari, a u nastavku saznajte što je što te budite sigurni kako je druga strana vidjela vaš odgovor.

Komentiranje i odgovor na komentar

Ako želite komentirati tuđe ili svoje Instagram postove, sve što trebate jest ispod posta u polju Add a comment (Komentiraj) ili na ikoni razgovora upisati tekst koji želite te pritisnuti Post za slanje.

Međutim, kad odgovarate na tuđi komentar ispod posta, pritisnite Reply (Odgovori), zatim u polje upišite tekst i pritisnite Post za slanje. U ovom slučaju Instagram automatski “tega” osobu oznakom te ona dobiva obavijest kako je zaprimila odgovor.

Važno je napomenuti kako obavijest o svim komentarima, lajkovima i lajkovima komentara zaprima vlasnik odnosno administrator profila, i to u obliku notifikacije na ikoni srca.

Ostali korisnici će, međutim, ukoliko su ostavljali komentar ispod vašeg posta, biti obaviješteni o odgovoru i mogu ga vidjeti isključivo kada ste išli na Reply (Odgovori). Ako pak pišete komentar ispod posta u polje Add a comment (Dodaj komentar), neće znati da ste komentirali nešto vezano na njihov komentar/odgovor.

Kako drugi vide moj komentar

Kao što smo već napomenuli, vlasnik profila će vidjeti sve što je pisano po njegovom profilu, međutim ostali će dobiti notifikaciju o odgovoru isključivo kad smo pisali na Reply, odnosno kad vidite oznaku @+naziv profila.

A kako to izgleda drugoj strani možete vidjeti na slikama u prikazu.

Nadamo se da je ovaj vodič koristio. Ako imate pitanja, možete nam se obratiti putem formulara pitajte učitelja

Komentari 1

Ostavite svoj komentar

  1. Dragana
    09.03.2020 u 15:05h

    Zasto sam blokirana na instagramu u komentarima

Povezana tema

Instagram